2066: Gyvenimo ekspertai

Ekspertai buvo populiarūs dar XXI a. pradžioje, tačiau tada nebuvo gyvenimo ekspertų.

Priešingai – piliečiai pasikliaudavo atskirų sričių ekspertų nuomonėmis: Teisės ekspertas, vaiko teisių specialistas, psichologas, ekonomikos ekspertas, analitikas, IT specialistas, technologas ir t.t. ir pan.

Ekspertų daugėjo ir daugėjo, jų nuomonė nuo svarbios tik atskirose situacijose tapo reikšminga visais gyvenimo atvejais. Dėl vaikų auginimo nuspręsdavo vaiko teisių specialistas, dėl paskolos – ekonomistas, dėl sveikatos – psichologas.

Valstybės lyg parodines peles katalogavo savo piliečius pagal ekspertų rekomendacijas: Normalūs, nenormalūs, bet nepavojingi, nenormalūs ir pavojingi bei… normalūs, bet pavojingi (apie šituos viešai kalbėti nebuvo leidžiama).

Piliečiai vienodėjo.  Ekspertų nuomonės bei rekomendacijos neišvengiamai keitė prigimtines, senovines vertybes. Jau XXI a. pirmoje pusėje lytys tapo tokia koše, kad šeimos tiesiog nebeliko. Žinoma, kai kurie vyrai gyveno su vyrais, o moterys su moterimis, kai kurie vyrai turėjo ir vyrų, ir moterų, o kai kurios moterys turėjo keletą vyrų. Buvo ir senoviškų šeimų, kurias sudarė du individai, vienas prisistatantis vyru, o kitas moterimi. Kartais jie turėdavo vaikų. Bet niekas šių darinių šeima nebevadino. Nes šeima galėjo reikšti bet ką – nuo dviejų vyrų iki penkiolikos moterų.

Iš esmės tai buvo teigiamas pokytis ekonomikai – dauguma piliečių visą laiką skirdavo darbui, nes jautėsi nesaugūs dėl ateities – dėl nepakankamo gyventojų prieaugliaus pensijos nebuvo mokamos jau kelis dešimtmečius, o partneriai – kad ir kiek jų būtų – dažnai keisdavosi. Juolab dariniuose, kuriuos sudarydavo daugiau nei du asmenys. Muštynės ir turto dalybos buvo įprasti iškvietimai, kai toks darinys iširdavo.

Niekas į tuos konfliktus rimtai nežiūrėdavo. Daugeliu atveju pareigūnai tiesiog išvaikydavo buvusius sugyventinius, žiūrintys į darbą rimčiau – padalindavo turtą į tiek dalių, kiek asmenų sudarė darinį – ir vis tiek visi būdavo nepatenkinti.

XXI a. pirmoje pusėje, kai pasaulis dar klestėjo, daugybė ekspertų buvo patogi idėja – ne tik dėl visuomenės ugdymo, bet ir dėl daugybės darbo vietų, kurias šie asmenys užimdavo. Piliečiai jau tada tikėjo ekspertų nešališkumu, visai pamiršdami, kas jiems moka algas.

Socialinei sistemai visiškai žlugus, o ekonominei dreifuojant sustingusiame vandenyne, tiek ekspertų nebebuvo reikalingi. Visų pirma todėl, kad dauguma piliečių jau buvo išauklėti ir tereikėjo palaikyti tinkamą nusiteikimą, o visų antra todėl, kad rinkimų nebebuvo, valdžia nesikeitė jau kone tris dešimtmečius ir piliečių nusiteikimas apskritai nebebuvo labai reikšmingas.

Nors darbo jėgos poreikis buvo sumažėjęs iki minimumo, tačiau tinkamam nusiteikimui palaikyti buvo įsteigta daug beprasmiškų darbo vietų, kuriose žmonės praleisdavo dieną nuo aušros iki sutemų. Vaikai dažniausiai būdavo palikti vaikams pritaikytame darbovietės filiale, kur juos tinkamai prižiūrėdavo bei ugdydavo vyresnieji darbuotojai.

Siekiant sumažinti taršą, lengvųjų automobilių naudojimas buvo apmokestintas tiek, kad tai sau galėjo leisti tik kas penkiasdešimtas pilietis. Kamščių nebeliko, tačiau eilinis darbuotojas sugaišdavo kelias valandas, kol senutėliu metro nudundėdavo į namus ar darbą.

Kita vertus, tai buvo pažangi sistema, kadangi namie šiaip ar taip nebuvo, ką veikti. Eilinio piliečio butas tesiekė dvidešimt penkis – trisdešimt kvadratų, jam buvo uždrausta triukšmauti, auginti naminius gyvūnus ar leisti nepageidaujamus kvapus į kaimyninius butus. Dėl to beveik niekas nebegamindavo. Įsigydavo maisto vykdami iš darbo.

Maistas buvo gana kokybiškas, bet brangus. Kita vertus, beveik negyvenamų butų komunaliniai buvo maži ir piliečiai iš esmės neturėjo, kur išleisti uždirbamų pinigų. Kelionės lėktuvais, siekiant sumažinti taršą, išbrangintos tiek, kas jas sau galėjo leisti tik kas šimtasis pilietis, o parkų ar kitų viešų rekreacijos zonų neliko – vietoje jų stūksojo prekybos centrai ar pustuštės automobilių aikštelės.

Jauni piliečiai stebėdavosi, kai senieji piliečiai pasakodavo, kad dar XXI a. pirmoje pusėje dauguma turėjo automobilį ir buvo skridę lėktuvu – ne kartą. Tai atrodė beveik neįtikėtina.

Gyvenimo ekspertai turėjo tik vieną tikslą – palaikyti esamą piliečių nusiteikimą. Tam jie nuolatos kartodavo, kad viskas yra gerai ir dar niekados geriau nebuvę.

Ekspertai kritikuodavo kadaise stovėjusius didžiulius privačius namus, erdvius – penkiasdešimties kvadratų – butus ir skrydžius lėktuvais, sakydami, kad tai buvę ne tik nesaugu, bet ir neekologiška. Dauguma jiems pritarė nuoširdžiai, o kiti – iš reikalo.

Gyvenimo ekspertas buvo labai rimta profesija ir ginčytis su juo negalėjai. Viena neigiama rekomendacija ir prarasi darbą arba butas bus sumažintas iki dešimties kvadratų – su bendru koridoriumi ir prismirdusiais viešaisiais tualetais kitapus gatvės. Dažnai tokiu tualetu naudodavosi keturi – aštuoni aplinkiniai daugiaaukščiai, taigi, šlapimo ir mėšlo tvaikas neišsivėdėdavo nei akimirkos.

Piliečiai tikėjo, kad gyvenimo ekspertai yra baigę sudėtingus mokslus ir puikiai išmano visas sritis, nors dažnas jų tebuvo baigęs vidurinę. Tam, kad kartotum tai, kas parašyta darbo knygoje, didelės išminties nereikia. Iš eksperto būdavo reikalaujama lojalumo, o ne proto. Dėl to ekspertams drausdavo kurti į šeimas panašius darinius – idant nesupanašėtų su prastuomene ir nebūtų lojalūs vaikams ar kitiems piliečiams labiau nei Valdžiai.

Iš tikrųjų ekspertai kaip ir dauguma net nežinojo, kas yra Valdžia. Bet jie turėjo darbo knygas, kuriose buvo išsamiai surašyta, ką ir kada jie turintys sakyti, apie kokius piliečius ir kokią instituciją informuoti, kokių imtis veiksmų, jei pilietis neatitinka darbo knygoje aprašytų standartų.

Gyvenimo ekspertai buvo geras sumanymas iki minimumo sumažinęs piliečių nepasitenkinimą, nes kas gi galėtų nesutikti su eksperto nuomone, kad gyvenimas tik gerėja?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *