Kalėdos gete

Žydų istorijoje mane labiausiai stebino ne sadistai, pavertę žmonių gyvenimą pragaru, o patys žydai, kantriai priėmę absurdiškiausias jiems primestas taisykles, – pirmiausiai jie prisisegė geltonas žvaigždes, tada buvo suvaryti į getus, o galų gale neteko teisės dirbti ar mokytis ir buvo nužudyti koncentracijos stovyklose... SKAITYTI

Sveikatinimas

Koronaviruso liepsnoms laižant Lietuvą (bangas netikėtai pakeitė liepsnos), Lietuvos Vyriausybė ėmėsi ypatingų apsaugos nuo šio dabar jau karšto viruso pavojaus... SKAITYTI

Įkalinti liūdesio

Užvakar po ilgos pertraukos teko lankytis bendrabutyje – tame tikrajame, kur gyventojai vis dar naudojasi bendra virtuve ir santarinėmis patalpomis... SKAITYTI