Sausio 13 – oji: Ką minime?

Tauta, kuri žiūri į praeitį, bet nemato ateities, neišvengiamai ima regresuoti. Man regis, kad esame kaip tik tokia tauta – pompastiškai mininti, bet vargiai suprantanti, ką.

Tad norėčiau palinkėti ne „žinoti, kodėl esame laisvi” (juk nė velnio jūs nežinote), o pagalvoti, ką iš tikrųjų reiškia ši data ir kiek priartėta prie tikslų, dėl kurių žmonės paaukojo gyvybes, apskritai kokie tie tikslai buvo.

Greičiausiai dauguma jau pamiršę nepriklausomos valstybės koncepciją kaip nesuderinamą su eurointegracija, o asmens laisvės idėja apskritai neatitinka griežtai reglamentuoto gyvenimo standartų. Tad kaip jūs laisvi ir nuo ko jūs laisvi? Ar tikrai gavote tai, ko buvo siekiama, o jei ne, tai kiek jums tai dar svarbu šiandien? Ar sausio 13 – oji turi kokį nors apčiuopiamą turinį be nuvalkioto šūkio ir tariamo patriotiškumo demonstracijos?

Linkiu turinio. Prasmės. Kelionės, kuri tą dieną turėjo tik prasidėti, bet, regis, ją ir pasibaigė.  Ir tikros meilės savo Tautai ir savo Tėvynei.

9 atsakymai į “Sausio 13 – oji: Ką minime?”

 1. “400 metų vergijos. Lietuva yra okupuota nuo Liublino unijos laikų.”

  “Lietuvių tauta buvo užšaldyta feodalinėse struktūrose, pasižyminčiose silpna centrine valdžia ir vietos kunigaikštukų viešpatavimu.”

  “Mus valdo kunigaikštukai ir valdžios baimė”

  Prof. Šliogeris

  https://www.delfi.lt/a/83074077

 2. Справка А.Гармуса.
  Министерство здравоохранения, Республиканское бюро судебно медицинской экспертизы, 200001 Вильнюс, ул. Полоцко 6. 06 февраля 1991 г.

  1. Вайткус Витаутас, Прано /1943 г.р./ – 1. Слепое огнестрельное пулевое ранение груди /входное отверстие на передней верхней поверхности левого плеча, раневой канал проходит сверху вниз [все подчёркивания и выделения в тексте данной копии справки – переводчика текста], слева направо и несколько спереди назад через мягкие ткани плеча и груди с переломом 3-х рёбер по средне-ключевой линии, через верхнюю долю левого лёгкого с повреждением 3-4 грудных позвонков/. 2. Сквозное пулевое ранение груди /входящее отверстие в 7-м межрёберье слева по передне-подмышечной линии и выходным отверстием в 4-м межрёберье справа между средне ключичной линией и передне-подмышечной, ход раневого канала снизу вверх слева направо и несколько сзади наперёд через мягкие ткани груди, левый купол диафрагмы, нижнюю долю левого лёгкого, сердце и правое лёгкое/.

  2. Шимулёнис Игнас, Зигмо /1973 г.р./ — 1. Слепое пулевое ранение живота /входное отверстие на передней брюшной стенке слева раневой канал проходит спереди назад в брюшную полость с повреждением петель тонкого кишечника/. 2. Сквозное пулевое огнестрельное ранение грудной клетки /входное отверстие по лопаточной линии в верхней трети груди справа, выходное отверстие на передней поверхности левого плеча, раневой канал проходит сзади наперёд, несколько снизу вверх и изнутри кнаружи через мягкие ткани/. 3. Сквозное пулевое ранение верхней трети правого бедра /входное отверстие на задней поверхности в верхней трети, выходная рана на передней поверхности, раневой канал проходит сзади наперёд справа налево и сверху вниз через мягкие такни/. 4. Сквозное пулевое ранение левой руки /входящая рана на задней поверхности в верхней трети, выходящая на задней поверхности плеча в нижней трети, раневой канал идёт снизу вверх/. 5. Сквозное пулевое ранение верхней трети левого предплечья /входящая рана на задней поверхности, выходная на передней поверхности, раневой канал идёт сзади наперёд через мягкие ткани/. 6. Сквозное пулевое ранение левого предплечья /входящая рана на задней поверхности в средней трети, выходящая ниже его на 2,5 см., раневой канал идёт сверху вниз/. 7. Сквозное пулевое ранение левого предплечья /входящая рана на наружной поверхности в верхней трети, выходящая рана соединяется с одним из выше указанных раневых каналов/. Кости левого предплечья в виде множества костных осколков. Кроме того, у потерпевшего имеется черепно-мозговая травма /рана затылочной области, кровоизлияние в мягкие ткани головы, многочисленные переломы костей свода и основания черепа, разрывы твёрдой мозговой оболочки, ушиб головного мозга и кровоизлияние под оболочку мозга/. Таким образом имеется: 6 сквозных пулевых ранений конечностей и грудной клетки и 1 слепое пулевое ранение живота. Многопрофильность переломов свода и основания черепа с уплощением его в боковых направлениях, частичное травматическое удаление вещества головного мозга говорят о том, что в данном случае имело место сдавливание головы между двумя поверхностями в боковом направлении. Обычно такая травма наблюдается при перекатывании колёс транспортного средства.

  3. Мацюлявичюс Витас, Ионо /1956 г.р./ — Слепое пулевое огнестрельное ранение /входящее отверстие ранения на коже левой щеки по дуге нижней челюсти, раневой канал проходит через мягкие ткани лица, тело нижней челюсти слева, диафрагму рта, левую внутреннюю сонную артерию, верхнюю долю левого лёгкого и тело 6-7 шейных позвонков в спинно-мозговой канал/. Таким образом имеется одно огнестрельное слепое пулевое ранение.

  4. Друскис Виргиниюс, Аугусто /1959 г.р./ — Слепое пулевое проникающее ранение грудной клетки справа во 2-ом межрёберье по средне-ключичной линии, раневой канал проходит справа налево, сверху вниз м спереди назад через мягкие ткани груди, правое лёгкое, сердечную сорочку и сердце, левое лёгкое и заканчивается в мягких тканях грудной клетки/. Имеется одно слепое огнестрельное пулевое ранение грудной клетки.

  5. Гербутавичюс Дарюс, Антано /1973 г.р./ — 1. Сквозное огнестрельное пулевое ранение грудной клетки /входящее отверстие в надключичной области слева, выходное на задней поверхности грудной клетки справа, раневой канал проходит спереди назад, слева направо и сверху вниз через мягкие ткани грудной клетки, левое лёгкое и 9-й грудной позвонок/. 2. Сквозное огнестрельное пулевое ранение правого бедра /входное отверстие на наружной поверхности, выходное на внутренней и повреждением мягких тканей, бедренной артерии и вены/. 3. Сквозное огнестрельное ранение правой голени /входящее отверстие на наружной поверхности, выходящее отверстие на внутренней, раневые каналы данных ран [двух – ред.] проходят справа налево [снизу вверх – по материалам судебного дела. Ред.] с повреждением костей правой голени/. 4. Сквозное огнестрельное пулевое ранение правого предплечья /входное отверстие на наружной поверхности, выходное – на внутренней поверхности на этом же уровне, раневой канал проходит справа налево через мягкую ткань/. 5. Сквозное огнестрельное ранение 2-3 пальцев левой кисти с повреждением мягких тканей и костей. Таким образом имеется 5 огнестрельных пулевых ранений /грудной клетки, правого бедра, правой голени, правого предплечья, и левой кисти/.

  6. Юкнявичюс Римантас, Риманто /1968 г.р./ — Слепое пулевое огнестрельное ранение правого бедра /входное отверстие на передней поверхности правого бедра, раневой канал идёт спереди назад с повреждением бедренной артерии, глубоких бедренных артерий и вены и переломом шейки правого бедра/. Имеется одно огнестрельное пулевое ранение.

  7. Шацких Виктор Викторович /1969 г.р./ — слепое огнестрельное пулевое ранение грудной клетки /входящее отверстие на спине в 7-м межрёберье по околопозвоночной линии, раневой канал идёт снизу вверх и несколько слева направо с повреждением 7-го ребра, нижней и верхней долей правого лёгкого/. Имеется одно слепое пулевое огнестрельное ранение грудной клетки.

  8. Повилайтис Апполинариус-Юозас, Юозо /1937 г.р./ — 1. Сквозное огнестрельное пулевое ранение грудной клетки /входное отверстие слева, выходное отверстие с правой подмышечной линии, раневой канал идёт слева направо с повреждением 2-го ребра слева, левого лёгкого, крупных сосудов сердца и правого лёгкого/. 2. Касательное огнестрельное пулевое ранение правой половины грудной клетки /кожи/. 3. Сквозное огнестрельное пулевое ранение левого предплечья /входное отверстие на наружной поверхности, выходное на внутренней, повреждены мышцы предплечья/. Имеется 3 огнестрельные пулевые ранения /2 сквозных груди и левого предплечья, 1 касательное груди/.

  9. Масюлис Титас, Повило /1962 г.р./ — 1. Сквозное огнестрельное ранение грудной клетки /входное отверстие в правой половине грудной клетки, выходное отверстие в левой половине, раневой канал проходит справа налево с повреждением мягких тканей груди, переломом грудины в нижней трети, повреждением передних краёв обеих легких, сердечной сорочки и сердца/. 2. Сквозное огнестрельное пулевое ранение грудной клетки /входное отверстие в средней части спины, выходное отверстие на левой боковой поверхности на уровне 8-10 ребер, раневой канал идёт сзади наперёд, справа налево с повреждением мягких тканей спины, повреждением нижней доли левого лёгкого/. Таким образом: имеется 2 сквозных, огнестрельных пулевых ранения грудной клетки.

  10. Канапинскас Альвидас, Эдвардо /1962 г.р./ — повреждение взрывным устройством — рвано-ушибочная рана правой боковой поверхности груди /раздробление 4-10 ребер справа с повреждением межрёберных мышц и пристеночной плевры, размозжение средней и нижней долей правого легкого/. Имеется 1 повреждение взрывным устройством.

  11. Каволюкас Альгимантас, Юозо /1939 г.р./ — ушибленные раны головы, ссадины головы, туловища и конечностей, кровоизлияние в мягкие ткани головы, туловища и конечностей: вычленение 1-3 ребер слева из позвоночника, перелом 2-5 ребер справа по среднеключичной линии, перелом позвоночника между 11-12 позвонками с повреждением спинного мозга, разрыв лонного сочленения в обоих крестцово-повздушных, полный вывих костей в левом голеностопном суставе, перелом обеих костей правой голени в средней трети у потерпевшего образовались при ударе выступающими частями движущегося автотранспортного средства в заднюю поверхность тела пострадавшего, находящегося в вертикальном, или близко к вертикальному положению с последующим отбрасыванием тела и перекатыванием колеса через тело г-на Каволюкаса А.Ю.

  12. Янкаускас Ромуальдас, Брониславо /1969 г.р./ — сжатие тела между твёрдыми предметами – ушибленные раны головы, кровоизлияние в мягкие ткани головы, ссадины головы, многочисленные переломы костей свода основания и лицевого черепа, сдавливание головного мозга с кровоизлияниями под мягкой оболочкой мозжечка, правой затылочной доли. Множественные ссадины и кровоизлияния груди, спины, живота и конечностей, перелом правой ключицы, правой лопатки; перелом 2-7 ребер справа по передней подмышечной линии, 2-7 ребер справа по околопозвоночной линии, перелом 2-5 ребер слева по средне-ключичной линии и 4-5 ребер слева по околопозвоночной линии с повреждением межрёберных мышц и пристеночной плевры, кровоизлияния у ворот правой почки и селезёнки – у г-на Янкаускаса Р.Б. возникли от действия /сдавливание/ тупых твёрдых предметов, каковыми могли быть колёса транспортного средства.

  13. Асанавичюте Лорета, Стяпо /1967 г.р./ — сильное сдавливание таза, обеих бедер и правой голени: ссадины нижней части живота, лобковой области и обеих бёдер; подкожные кровоизлияния на передней поверхности правой голени и задних поверхностях обоих бёдер, разрыв промежности, кровоизлияние с отслоением кожи в крестцово-поясничной области, кровоизлияние в мягкие ткани брюшной стенки и таза, в левую околопочечную клетчатку с разрывом брюшины, кровоизлияние в стенки мочевого пузыря, разрывы лонного сочленения и правого крестцово-повздушного, перелом крестца, кровоизлияние в мышцы передней поверхности таза и бёдер, точечные кровоизлияния под кожей лица и грудной клетки, а также шеи у г-ки Асанавичюте Л.С. возникли (далее в напечатанном на машинке тексте справки идёт обрыв строки и строкой ниже вписано. — «NewsBalt») от действия тупых, твёрдых предметов, каковыми могли быть части движущегося автотранспортного средства, например гусеница подвижного тяжёлого механизма.

  1. Ir kas iš to? Tai senai yra žinoma. Esminis klausimas yra toks: ką prie televizijos bokšto veikė civiliai žmonės, jei lietuviškai valdžiai buvo žinoma (dar prieš dieną), kad bus palanuojamas tv bokšto užėmimas? Ar moralu buvo sukviesti žmones ten ir neįspėti apie tai kad jie bus gyvasis skydas? Man atskymas yra aiškus – nemoralu. Štai ir visas šitas sausio 13 legendos paneigimas.

 3. „Ir kas iš to”? Tai Karo nusikaltimas ir uz tai rekia traukti baudziamojon atsakomyben..

  1. Taip. Reikia. Tik kuriuos? Tuos asmenis kurie vykdė įsakymą? Bet jei nebūtų vykdę juos, tikėtina, net būtų nušovę. Ar tuos kurie žinodami dar prieš dieną (faktas) prikvietė civilių, juos neįspėję, kad jie, civiliai, prie bokšto taps gyvuoju skydu?

   1. Naivokai čia jūs parašėte.
    Deja, konfrontacija tada buvo pasiekusi tokį cinišką lygį, kad jau abiem pusėm reikėjo aukų. Tik vieniem jų reikėjo atgrasymui, kad kiti nemaištautų, o kitiem, kad turėtų žuvusių didvyrių…

    Taigi, tų įvykių strategai buvo tikri mėšliai, o asmenys paaukoję savo gyvybes vis tiek buvo tikri didvyriai…

    1. Bla-bla-bla. Nekenčiu tokių abstrakčių, atseit giliaminčių, pamastymų. Jokios apčuopiamos konfrontacijos nebuvo, aš tada gyvenau, ir to laikmečio atmosferą prisimenu. Bet tikra tiesa yra ta kad va Lietuvos pusei reikėjo sakralinių aukų. Faktas: yra ne vienas liudijimas, nuo Ozolo iki Kudabos (tai neabejotinai garbingi žmonės), kad dėdulei L. norėjosi kraujo, didvyrių kraujo ir taip apeliuojant į pasaulio visuomenę gauti pripažinimą.

     1. ++Bla-bla-bla. Nekenčiu tokių abstrakčių, atseit giliaminčių, pamastymų.++
      Na, be esmės rimčiau nesuprasti ir detalių prasmės, o tuo labiau detalių mozaikos logikos.

      Pvz. jei mums reiktų iš naujo pereiti tuos 30 metų, ką pakeistume, ką mes išmokome iš tų 30 metų mūsų betarpiško gyvenimo? Gal galite pvz. pasakyti, ką, kurioje vietoje galima būtų padaryti kokį 1000 proc. geriau?
      Kas mums neleido „to kažko 1000 proc. geriau“ (ir gal net esmių esmės lygyje) padaryti jau pirmą kartą?
      Taigi, ar esate tikri, kad nugyvenote/nugyvenome/ mąstančio žmogaus, o ne „vabaliuko“ (nesvarstančio egzistencinės problematikos) gyvenimus?

      Deja, kartais esame tragiškai nesmalsūs, neišsilavinę, be ypatingų norų ir vizijų…

      Taigi… Ką minime? Ar žiūrėdami į praeitį matome ateitį?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *