Žiedas

Pirštas tapo keistai laisvas, kitoks, tarsi svetimas. Ties sąnariu bolavo žiedo žymė – baltos odos plotelis, daug – turbūt devyniolika metų – nematęs saulės... SKAITYTI

Fragmentas

Prisimenu, kad tą žiemą sniegas buvo baltas, lygiai kaip ir kitas žiemas; o visa kita buvo kitaip... SKAITYTI

Veidrodis

„Tai tiesiog ironiška, kaip tas pats daiktas gali įgyti visiškai kitą paskirtį, pats visiškai nepasikeisdamas,” – pagalvojo ji, paskubomis perbraukdama šukomis retus žilus plaukus... SKAITYTI

Išsibarstymas

Žiūrėdama atgal, matau daug skirtingų gyvenimų. Lyg ir to paties žmogaus, bet visgi…

Kai kurie jų buvo labai liūdni... SKAITYTI