Kalėdos gete

Žydų istorijoje mane labiausiai stebino ne sadistai, pavertę žmonių gyvenimą pragaru, o patys žydai, kantriai priėmę absurdiškiausias jiems primestas taisykles, – pirmiausiai jie prisisegė geltonas žvaigždes, tada buvo suvaryti į getus, o galų gale neteko teisės dirbti ar mokytis ir buvo nužudyti koncentracijos stovyklose... SKAITYTI